Csatlakozz hozzánk!

Az egyesület tagja lehet az a hazai és külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

Belépési nyilatkozat benyújtható az egyesületnek küldött e-mailben: info@cepolar.com vagy postai úton: 1091 Budapest, Üllői út 187. 4/26.

A belépési nyilatkozat innen tölthető le.

Central European Polar Association -Közép-európai Sarkvidék Egyesület
1091 Budapest,
Üllői út 187.  4/26.
Magyarország, Európa

Facebook

Instagram

Copyright 2022 Közép-európai Sarkvidék Egyesület – Central European Polar Association 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close