Inuit életszemlélet

Szerző: | jún 16, 2021 | Sarkvidéki népek

Maligait

 

Az idősek a maligait (természeti törvényeket) az Inuit társadalomban meghonosodott legalapvetőbb törvényekként írják le, amelyek tiszteletben tartják az ember helyét az univerzumban, a környezetben és a társadalomban. Ezek a törvények a világ összefüggéseiről és a túlélést segítő spirituális támaszokról szólnak. A természeti törvényeket leginkább a kapcsolatok alapvető törvényeiként lehet leírni, amelyek azt szabályozzák, hogy az ember hogyan kapcsolódik a többi emberhez és a környezethez.

Az alapvető hiedelmek, amelyek ezeket a kapcsolatokat alátámasztják, a következők:

A közjóért való munka

Az Inuit világnézet erősen a társadalmi elszámoltathatóságon és egységen alapul. Minden egyénnek felelőssége van a körülötte élők iránt. Ez magában foglalja, hogy megosztják, amijük van, szolgálnak és gondoskodnak másokról, és erőfeszítéseikkel és tevékenységeikkel hozzájárulnak a kollektív jóléthez. A közjóért való munka minden korosztály számára elvárás, és központi szerepet játszik abban, hogy az Inuit miért volt olyan sikeres társadalom. Az egység a kollektív identitás és az időn átívelő együttműködés fontosságáról szól.

 

Minden élőlény iránti tisztelet

E törvényben benne rejlik az a hit, hogy van egy önmagunknál nagyobb erő, amely a világban működik. Bolondságnak tartották, ha valaki megpróbálja magát mások fölé helyezni, vagy a természeti világgal vagy a környezettel szemben uralkodóvá tenni magát. Az alázatosság és a minden dolog jogainak tiszteletben tartása segítette az Inuit embereket abban, hogy megőrizzék az egyensúlyt a kapcsolatokban.

 

A harmónia fenntartása

Az egyensúlyban élést és a harmónia fenntartását alapvető gyakorlatnak tekintették. A kiegyensúlyozott harmónia biztosította a csoport jólétét, valamint tiszteletet és felelősséget mutatott. Ha problémák merültek fel, jól meghatározott gyakorlatok voltak ezek kezelésére, hogy a csoporton belüli harmónia gyorsan helyreálljon. A rugalmasságot nagyra értékelték, és a problémák azonnali kezelése biztosította, hogy a megoldatlan problémák ne akadályozzák a másokkal való kapcsolatokat.

 

Folyamatos tervezés/előkészülés egy jobb jövőre

Az erős társadalmi szervezetek egyértelműen a jövőre és a folyamatos fejlődésre összpontosítanak. Az Inuit társadalmi tanítások és gyermeknevelési gyakorlatok a jövőre vonatkozó nézetekre irányultak. A jó emberré válás központi szerepet játszott ebben a fókuszban. Az Inuit emberek életében alapvető cél volt az olyan készségek fejlesztése, amelyek a saját szakterületükön kiválóságot mutattak, és lehetővé tették, hogy mindenki képes legyen másokról gondoskodni. Az a képesség, hogy valamiben fejlődni tudjunk, és ennek eredményeképpen megkönnyítsük a körülöttünk élők életét, magas szintű teljesítménynek számított.

 

 

A cikk angol nyelvű forrása: leap into the void